PKB slogan
Profil

PKB Invest * riadenie a realizácia stavebných činností.PKB invest, s.r.o. vznikla v roku 1999 ako stavebná a investičná spoločnosť. Našou hlavnou činnosťou je riadenie a realizácia stavebných činností.

Pre zabezpečenie dostatočnej kvality našej produkcie a tým spokojnosti investorov zamestnávame kvalifikovaných odborníkov a disponujeme dostatočnými vlastnými technickými prostriedkami.

Spoločnosť má zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý spĺňa podmienky noriem kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a environmentálneho systému riadenia.

Aktuality

V rámci programu Košice - Hlavné mesto kultúry 2013 sme vybudovali objekty určené na kultúrno - spoločenské akcie.

Spot - XY

SPOT Košice

Spot - XY

SPOT Košice

Spot - XY

SPOT Košice

23.05.2013 09:53
Vyhľadávanie

ISO 90001:2000
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

PKB invest, s.r.o.
Jilemnického 4
080 01 Prešov

   
Telefón051/ 772 08 30,  051/ 759 71 21
 
Powered by: ULTRACODE CMS