PKB slogan
Referencie
Stavby občianskej vybavenosti
Rekonštrukcia divadla Thália Košice
Verejná knižnica J. Bocatia, Košice
Rekonštrukcia a zmena využitia výmeníkových staníc, Košice
Rekonštrukcia materskej školy v Giraltovciach
Inovačné partnerské centrum – realizácia stavebných prác
Rekonštrukcia a revitalizácia budovy Krajského súdu v Prešove
OO PZ Trebišov - sanácia sadania objektu
Rekonštrukcia objektu eparchiálneho centra - Juskova Voľa
Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZSŠ Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia objektu bývalej NsP - Vranov kopec pre potreby PZ VT
Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov
Rekonštrukcia Hotelovej akadémie Prešov
Rekonštrukcia objektu gréckokatolíckej knižnice a arcibiskupského úradu, Prešov
Nadstavba a rekonštrukcia objektu jednotky OR HaZZ Prešov
Rekonštrukcia telocvične a prístavba CVČ Giraltovce - I. a II. etapa
Rekonštrukcie budov KR PZ Prešov
ZŠ Levoča, ul. Francisciho 11 - rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia infraštruktúry vzdelávania
Rekonštrukcia Základnej školy Česko-slovenskej armády 22, Prešov
Komplexná rekonštrukcia Ľubovnianskej nemocnice n.o.
Celouniverzitné edukačné a výcvikové rekreačné stredisko Domaša, Domaša - Valkov
Stavebná úprava ambulancií - Nemocnica Stropkov
Rekonštrukcia námestia Stropkov III. Etapa
Výstavba kanalizácie, Giraltovce
Výstavba heliportu, Košice
Rekonštrukcia Hasičskej stanice, Šaca
Rekonštrukcia amfiteátra, Medzilaborce
 
Bytová výstavba
Bytový dom č. 2-11 bj. Ulica Dukelská v Giraltovciach
Polyfunkčný dom SOLITAIRE Bratislava
Polyfunkčný dom, Poprad
 
Priemyselné stavby
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, Hnedý priemyselný park Stropkov - I. etapa
Realizácia PNEUSERVISU, Bratislava
Výstavba objektu  - Sklady, DJZ Prešov
Výrobná hala - Dúha Prešov
Výrobná hala - Elcom Prešov
Priemyselná zóna Rožňava
Rekonštrukcia čerpacej stanice SUC PSK, Poprad
Vyhľadávanie

ISO 90001:2000
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

PKB invest, s.r.o.
Jilemnického 4
080 01 Prešov

   
Telefón051/ 772 08 30,  051/ 759 71 21
 
Powered by: ULTRACODE CMS