PKB slogan
dokumenty
Projekty

Hotel Dukla, Svidník - rekonštrukcia a modernizácia

 Projekt „Hotel Dukla, Svidník – rekonštrukcia a modernizácia“ má za cieľ zmodernizovať primárnu funkciu hotela a zvýšiť úroveň ubytovacích priestorov na európsky štandard. Rozšírenie rozsahu a kvality poskytovaných služieb samotného zariadenia zvýši atraktivitu regiónu, čo bude mať pozitívny vplyv na podporu cestovného ruchu mesta i samotného regiónu.

Novonavrhované riešenie uvažuje s nasledovnými úpravami:

  • odstránenie garáží priľahlých k severovýchodnej fasáde ubytovacej časti,
  • rozšírenie 1. podzemného podlažia o priestor bowlingu, nad ktorým vznikol priestor na rozšírenie odbytového priestoru reštaurácie a letnú terasu,
  • prebudovanie vstupu do 1. podzemného podlažia, kde vznikne priestor pre stojiská nádob na komunálny odpad a umiestnenie sociálnych zariadení pre reštauráciu v 1. nadzemnom podlaží
  • prebudovanie vnútorných priestorov pod ubytovacou časťou v 1. podzemnom podlaží, kde je navrhnuté technické zázemie budovy,
  • prebudovanie sociálnych zariadení v 1. nadzemnom podlaží, salónika so zázemím a prevádzkových priestorov,
  • prebudovanie ubytovacích kapacít na 2. a 3. nadzemnom podlaží,
  • prebudovanie konštrukcie strechy nad priestorom reštaurácie a kuchyne,
  • kompletná výmena výplňových konštrukcií otvorov, ktoré budú spĺňať súčasné tepelnoizolačné požiadavky,
  • doteplenie obvodových stien,
  • prestavba plochej strechy nad časťou diskotéky.

 Hotel Dukla Svidník - ZoD

 Informačná tabuľa

Vyhľadávanie

ISO 90001:2000
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

PKB invest, s.r.o.
Jilemnického 4
080 01 Prešov

   
Telefón051/ 772 08 30,  051/ 759 71 21
 
Powered by: ULTRACODE CMS