PKB slogan
Organizačná štruktúra
PhDr. Ján Bync, PhD
konateľ spoločnosti
bync@pkbinvest.sk
PhDr. Vlasta Byncová
konateľ spoločnosti
byncova@pkbinvest.sk
PhDr. Jaroslav Stoják
prevádzkovo - technický riaditeľ
stojak@pkbinvest.sk
Mgr. Viera Krajkovičová
sekretariát konateľa
sekretariat@pkbinvest.sk
Ekonomické oddelenie:  
Mgr. Daniela Mitrovská
ekonóm
mitrovska@pkbinvest.sk
Katarína Nižníková
personalista a mzdový účtovník
personalne@pkbinvest.sk
Oddelenie verejného obstarávania:  
Ing. Vladislav Kobuľský kobulsky@pkbinvest.sk
Oddelenie výroby:
 
Ing. Marián Husovský
stavbyvedúci, stavebný dozor
husovsky@pkbinvest.sk
Ján Ondrejčák
stavbyvedúci
ondrejcak@pkbinvest.sk
František Kokolík
stavbyvedúci
kokolik@pkbinvest.sk
Ing. Štefan Brižek
manažér - ELI
brizek@pkbinvest.sk
Vyhľadávanie

ISO 90001:2000
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

PKB invest, s.r.o.
Jilemnického 4
080 01 Prešov

   
Telefón051/ 772 08 30,  051/ 759 71 21
 
Powered by: ULTRACODE CMS